Informace pro klienty

Co může být v kontejneru na stavební suť?

Cihly, tvárnice, omítky, zdivo, obklady, dlažba, střešní tašky, beton, betonové cihly,keramika,zbytky cementu

Co nesmí být v kontejneru na stavební suť?

Nebezpečné odpady, obaly, dřevo, okenní rámy, plasty, papír, kovy, oleje, sádrokaton, izolační materiály, pneumatiky, plechovky od barev, sanita, azbest, eternit, baterie, elektrospotřebiče, bioodpady, kabely, dráty

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

Telefontelefon

E-maile-mail

Facebookfacebook.com